Korte gedachten 2009

 
 

 

Citaat 1 juli 2011 | making art
"A man climbs a mountain because it is there.
An man makes a work of art because it is not there."
Carl André, Amerikaans beeldhouwer
in NRC Handelsblad van 21 april 2011, Cultureel Supplement pag. 9

Citaat 10 juni 2011 | de grafisch ontwerper
"Een grafisch ontwerper is een DTP-er die meer tijd krijgt voor een opdracht."
Een collega DTP-er legt aan een stagiar uit wat het verschil is tussen DTP en grafisch ontwerp
gehoord op Multimedia, UMC Utrecht

Citaat 10 juni 2011 | Mark Twain
Of de grap over de man die hem ooit bij een lezing introduceerde en zei dat hij maar twee dingen over Mark Twain wist, ten eerste dat hij niet in de gevangenis zat en ten tweede dat hij niet wist waarom.
Kees 't Hart bij recensie over biografie Mark Twain, Amerikaans schrijver
in NRC Handelsblad van 11 februari 2011, Boeken pag. 2

Citaat 1 juni 2011 | levenswijsheid
"Lach en wordt dik."
Baden Powell, Brit, oprichter padvinderij
in Het verkennersboek voor jongens, 1948

Citaat 23 mei 2011 | quit your job
"Not having to drive to work every day and deal with people in an office is a dream come true. If you have the opportunity to quit your job, you should do it."
Ray Larabie, Canadees typograaf
in Free Font Index 2 van Hans Lijklema, 2010, pag. 25

Citaat 22 mei 2011 | kolonialisme
"Het kolonialisme bestaat nog steeds. De werkelijke problemen worden toegedekt met hulpverlening en vredesmissies, we kopen er het onrecht mee af. Het Westen bepaalt nog steeds wie er aan de macht is en wie de grondstoffen delft. Wij verrijken ons aan Afrika. De bevolking blijft in armoede achter. Wat kun je doen als onderdrukte Afrikaan? Een rebellenlegertje oprichten en om aan geld te komen af en toe een dorpje plunderen."
Joost Conijn, beeldend kunstenaar
in NRC Handelsblad van 1 oktober 2010, Cultureel Supplement pag. 9

Citaat 15 mei 2011 | art and culture
"Art is what we do, culture is what is done to us."
Amerikaanse minimalisten
in NRC Handelsblad van 7 april 2011, Cultureel Supplement pag. 15

Citaat 26 februari 2011 | easy to know
"Easy - to know
that diamonds - are precious
good - to learn
that rubies - have depth
but more - to see
that pebbles - are miraculous."
Josef Alberts, Amerikaans kunstenaar in NRC Handelsblad van 3 december 2010, Cultureel Supplement pag. 6

Citaat 26 februari 2011 | es fehlt die Idee
"… ich habe die Form, und es fehlt die Idee. Einst war es umgekehrt. Nun steh ich met vollen Händen, und leerem Herzen. Und doch bin ich überzeugt, daß es die Idee ist, die die Form ergibt; der Geist, der die Hand führt."
Oskar Schlemmer, Duits kunstenaar
in Tagebuch 2. september 1915

Citaat 25 november 2010 | kunstenaars in het Westen
"Kunstenaars in het Westen zijn geen kunstenaars maar producenten, zei Stilinovic. Ze zijn de hele tijd bezig met onbelangrijke dingen als productie, zelfpromotie, het galeriesysteem, het museale systeem, het competitiesysteem. Dat alles weerhoudt ze van luiheid en dus van de kunst. Kunstenaars in Oost-Europa waren lui en arm omdat het hele systeem van onbelangrijke factoren niet bestond. Daarom hadden ze tijd genoeg om zich te concentreren op de kunst en op de luiheid. En zelfs wanneer ze kunst produceerden, wisten ze dat het vergeefs was, dat het niets was.
Volgens Stilinovic moet luiheid beoefend worden, het komt niet vanzelf, het is de afwezigheid van beweging en van 'de domme tijd'. Het is staren naar niets, non-activiteit, impotentie. Deze deugden van de luiheid zijn belangrijke factoren in de kunst."
Mladen Stilinovic, Joegoslavisch kunstenaar n.a.v. tentoonstelling in Centre Pompidou, Parijs
in NRC Handelsblad van 18 juni 2010, Cultureel Supplement pag. 9

Citaat 29 oktober 2010 | try again
"Try again. Fail again. Fail better."
Samuel Beckett, Iers schrijver
in NRC Handelsblad van 15 oktober 2010, Cultureel Supplement pag. 13

Citaat 20 oktober 2010 | veel zoekt
"Als je veel zoekt, dan vind je ook veel."
Piet Schreuders, grafisch ontwerper
in Publish no. 1 van maart 2010, pag. 28

Citaat 3 september 2010 | obsessie
"Onze obsessie voor snelheid, rijkdom, kwantiteit gaat overduidelijk ten koste van hoffelijkheid, geluk, kwaliteit."
Denis Grozdanovitch, autobiograaf
in NRC Handelsblad van 27 augustus 2010, bijlage Boeken pag. 7

Citaat 28 augustus 2010 | what can I possibly do?
"All through this film, Ruth has been thinking: what can I possibly do, that will amaze everyone. I think she's come up with the answer. Just keep your eyes on her… "
Frank Zappa, Amerikaans muzikant 1940-1993
uit "Don't You Ever Wash That Thing", Zappa / Mothers: Roxy and Elsewhere, 1974

Citaat 28 augustus 2010 | de specialist
"Er is geen groter gevaar voor de intellectueel dan de specialist"
interview Joke Hermsen, filosoof, romanschrijver
in NRC Handelsblad van 23 juli 2010, bijlage Boeken pag. 6

Citaat 28 augustus 2010 | menselijkheid
"… een steen hoeft niet te vechten voor wat hij is, een steen in het veld. Een tijger hoeft zich geen zorgen te maken dat hij zijn 'tijgerlijkheid' verliest. Mensen daarentegen lopen voortdurend het risico hun menselijkheid te verliezen."
Ortega y Gasset, geciteerd in interview met Thierry Baudet, schrijver
in NRC Handelsblad van 9 april 2010, bijlage Boeken pag. 5

Citaat 28 augustus 2010 | opmerkzaamheid
"De belangrijkste eigenschap van de goede onderzoeker is niet nieuwsgierigheid, maar opmerkzaamheid. Een briljante wetenschapper of een geniale kunstenaar merkt dingen op die anderen niet zien of inzien. Vervolgens wordt dat inzicht gebruikt en uitgewerkt in de vorm van een theorie over de natuur, of een kunstwerk."
Vincent Icke, kunstenaar, sterrenkundige
in NRC Handelsblad van 19 februari 2010, Cultureel Supplement pag. 12

Citaat 28 augustus 2010 | kapitalisme
"Hebzucht zit in ons allemaal, we hebben allemaal die duistere kant. Het kwalijke van kapitalisme is dat het de hebzucht niet probeert te temmen en in te dammen, maar juist aanmoedigt en versterkt."
interview Michael Moore, Amerikaans regisseur
in NRC Handelsblad van 6 november 2009, Cultureel Supplement pag. 13

Citaat 17 mei 2010 | de kikker
"Als men een kikker in een pan kokend water gooit, zal hij er meteen uit springen. Als de kikker in een pan koud water wordt gezet die langzaam wordt verwarmd, zal hij blijven zitten en langzaam sterven."
Ilja Trojanow en Juli Zeh
in NRC Handelsblad van 6 november 2009, bijlage Boeken pag. 13

Citaat 17 mei 2010 | handelend wezen
"Eerst worden we mens als klein hoopje vlees en botten, daarna als handelend wezen. Wie handelt, doet dit niet uit noodzaak, zoals arbeid, of uit praktisch nut, zoals werk, maar uit eigen initiatief."
Hannah Arendt, Duits politiek filosofe,
in NRC Handelsblad van 9 oktober 2009, bijlage Boeken pag. 7

Citaat 17 mei 2010 | gedachteloosheid
"Het komt mij voor dat juist gedachteloosheid - vergaande zorgeloosheid, hopeloze verwarring of gezapige herhaling van 'waarheden' die lege gemeenplaatsen zijn geworden - een van de opvallendste kenmerken van onze tijd is."
Hannah Arendt, Duits politiek filosofe, 1958
in NRC Handelsblad van 9 oktober 2009, bijlage Boeken pag. 7

Citaat 5 mei 2010 | de hollanders
“De hollanders gaan niet naar cafés, maar ze komen bij elkaar onder voorwendsel, dat ze een club vormen, in een zaal die voor hen gereserveerd wordt en daar spelen ze biljart of een ander spel.”
Georges Simenon in Maigret in Holland, 1932 [1962], Zwarte beertjes reeks nr. 539, pag. 80

Citaat 23 april 2010 | zelfmoord
“Een van de beroemdste verhalen over Warhol is dat toen zijn voormalige protegé Freddie Herko zelfmoord had gepleegd door van een flat te springen, hij alleen maar reageerde met: ‘Waarom heeft hij ons niet even gebeld? Dan hadden we het kunnen filmen.’”
Hans den Hartog Jager, kunstcriticus
in NRC Handelsblad van 30 oktober 2009, Cultureel Supplement

Citaat 19 april 2010 | moreel en cultureel relativisme
“Erbij horen of er niet bijhoren, daar draait het om. (…) mensen die geen deel uitmaken van een richtinggevende stabiele groep. Instituties als gezin, kerk, school boden hun leden traditioneel een kader en legden zelfbeheersingsnormen op voor levensterreinen als hygiëne, eten, drinken, erotiek en genot in het algemeen. In deze hedonistische, geliberaliseerde maatschappij is het principe van de deugd omwille van de deugd vervangen door het minimale voorschrift om geen anderen te schaden, terwijl er hooguit beperkingen gelden qua financiën en gezondheid. Het gevolg van deze ‘giftige cocktail van moreel en cultureel relativisme’ is patiënten met een psychische leegte daar waar een identiteit zou moeten zijn.”
Paul Verhaeghe, psychoanalyticus en hoogleraar te Gent
in NRC Handelsblad van 30 oktober 2009, bijlage Boeken pag. 7

Citaat 19 april 2010 | blutwurst
“Ja, nun kurz und gut, wenn man das in Worten ausdrücken könnte auf einfache Art, dann brauchte man die Blutwurst nicht zu machen.”
uitspraak van Joseph Beuys, Duits kunstenaar, 12 januari 1986
in Kunstschrift nr. 2, 1987, pag. 61

Citaat 19 april 2010 | niet geconstrueerd, maar organisch gegroeid
“Het werk is niet geconstrueerd, maar organisch gegroeid, niet gemaakt, maar verkozen.
Techniek, technisch kunnen, betekenen niets in een oeuvre dat groot technisch raffinement toont. Het werk kent geen compositie, geen esthetische ordening, maar een stringente ordonnantie, een innerlijk stuur, waardoor ieder element zijn plaats vindt, alle verbindingen tot stand komen, alles lijkt te zijn zoals het hoort te zijn, om te kunnen zeggen wat het zegt, met achteloos gemak van zeggingskracht en een nimmer falend zintuig voor het juiste, het passende, voor genoeg.”
R.W.D. Oxenaar bij het verlenen van de Lembruckprijs aan Joseph Beuys, 12 januari 1986
in Kunstschrift nr. 2, 1987, pag. 61

Citaat 12 april 2010 | louter economisch beheer
“De politiek moet steeds meer veren laten aan de economie. Het debat over de vraag waar het met de staat en de maatschappij heen moet, wordt gaandeweg vervangen door de vraag hoe een land het beste te managen is.
Begrijpelijk is dat wel, zo stelt Habermas vast. Het menselijk bedrijf bestaat nu eenmaal niet alleen uit discussie en deliberatie. Er moet ook gehandeld worden. En die twee sferen beantwoorden niet aan dezelfde logica. Terwijl het publieke debat vraagt om een eerlijke gedachtenwisseling en rationele argumentatie, vraagt de economische productie om een technische manier van denken en de handel om een strategische.
Vooral die laatste is helemaal niet gebaat bij openheid, doorzichtigheid en het principe dat het beste argument het laatste woord heeft. Niet de rede is er de doorslaggevende speler in, maar de macht en het geld. Daar is niets op tegen, zolang elk van die principes maar op zijn eigen terrein blijft. Maar wanneer die grenzen worden overschreden, wordt het hachelijk.
En dat is precies wat Habermas vanaf de jaren tachtig ziet gebeuren. De politiek, waarin het vrije debat de hoofdrol moet spelen, wordt steeds meer geïnfecteerd door de macht van het geld. De samenleving, waarin sociale deugden als samenhorigheid, trouw, solidariteit en liefde de toon zouden moeten aangeven, wordt ‘gekoloniseerd’ door het technische denken dat uit is op nut en praktische werkzaamheid. Juist de leefwereld waarin het menselijke de boventoon zou moeten voeren, raakt gaandeweg ontmenselijkt: zieken worden ‘cliënten’, werknemers worden human resource en politiek wordt een zaak van louter economisch beheer.”
Jürgen Habermas, Duits filosoof
in NRC Handelsblad van 30 oktober 2009, bijlage Boeken pag. 2.

19 juni 2009 | design
“Design heeft niets, maar dan ook helemaal niets met kunst te maken.”
Tony Cragg, Brits beeldend kunstenaar
in NRC Handelsblad van 1992, interview

19 juni 2009 | kunstenaar is specialist
“De kunstenaar is een specialist in een veld dat hij voor zichzelf afbakent.”
Tony Cragg, Brits beeldend kunstenaar
in Writings (1981-1992), 1984

19 juni 2009 | slechte mensen
“De slechte mensen steunen elkaar allemaal, daarin ligt hun voornaamste kracht.”
Alexander Solzjenitsyn, Russisch schrijver
in Augustus veertien, deel 1, 1972

19 juni 2009 | verhaalvolgorde
“Maar meneer Godard, U geeft toch zeker toe dat uw films een begin, een midden en een einde in zich hebben?” “Jawel, maar niet noodzakelijk in die volgorde.”
Discussie tussen de Franse regisseurs Georges Franju en Jean-Luc Godard, midden jaren 60.

29 mei 2009 | gejanmulderd
“In Duitsland is er permanent een discussie (…), filosofen als Sloterdijk praten erover op de tv, maar hier gebeurt er niks. Hier wordt alleen maar gejanmulderd, hangen over de tafel en roepen: ‘Je bent verdacht!’, ‘En nu ga ik weg’. Er worden alleen statements gemaakt, discussie is er nauwelijks.”
Tjebbe Beekman, schilder
in NRC Handelsblad van 9 januari 2009, Cultureel Supplement

8 mei 2009 | leren van de geschiedenis
“Als je iets kan leren van de geschiedenis is dat dan niet dat we niets leren van de geschiedenis?”
Ewout Irrgang, SP-kamerlid
in NRC Handelsblad van 21 februari 2009, Zaterdag &cetera

3 mei 2009 | stijl imiteren
“De stijl van een ander imiteren betekent een masker opzetten. Al is dat nog zo mooi, het wordt al gauw vervelend en onuitstaanbaar.”
Arthur Schopenhauer in: Er is geen vrouw die deugt, 1981, pag. 188

21 april 2009 | webstandaarden
“Websites op basis van webstandaarden scoren doorgaans erg hoog in de resultaten.”
http://pixelpanic.be/webstandaarden/

12 april 2009 | vinden
“Ik zoek niet, ik vind.”
Pablo Picasso, Spaans kunstenaar

4 april 2009 | hamer en spijker
“We hebben een hamer en daarom doen we alsof ieder probleem een spijker is. Maar misschien heb je wel een schaar nodig, of een schep.”
Willem van de Put, directeur van de hulporganisatie Healthnet over Afghanistan
in NRC Handelsblad van 1 februari 2009, Zaterdag &cetera

1 april 2009 | neerslaan
“Blijf maar liever liggen, ik sla je toch weer neer.”
Dick Bos in Wraak, deel 56, pag 80.

13 maart 2009 | eigenbelang handelende mensen
“Het idee dat naar eigenbelang handelende mensen tezamen het publiek welbevinden vergroten, is ,puur bijgeloof’. Niet anders ,dan het geloof in elfjes of kabouters’.”
Henk Vroom, hoogleraar godsdienstwijsbegeerte
in NRC Handelsblad van 28 februari 2009, Zaterdag &cetera

13 maart 2009 | soft drinks
“Soft drinks zijn vloeibaar snoep, niks anders. Eén op de drie Amerikaanse kinderen zal diabetes ontwikkelen.”
Michael Pollan, Amerikaans wetenschapsjournalist
in NRC Handelsblad van 28 februari 2009, Zaterdag &cetera

13 maart 2009 | voedsel voor rijken
“Het is erg naïef om te denken dat alleen een optelsom van zogeheten vrije keuzes onze huidige omgeving heeft geschapen. Bewust beleid zorgt er nu voor, dat hamburgers goedkoop zijn en peren duur. Bewust beleid zorgt ervoor, dat vers voedsel vooral verkrijgbaar is waar rijke mensen wonen.”
Michael Pollan, Amerikaans wetenschapsjournalist
in NRC Handelsblad van 28 februari 2009, Zaterdag &cetera

4 april 2008 | huidige machthebbers
“Als ik optimischtisch ben denk ik dat de huidige machthebbers volstrekt cynisch staan ten opzichte van hun eigen ideologie van ‘souvereine democratie’. Dat het ze er alleen maar om gaat zoveel mogelijk bij elkaar te stelen. Als ik pessimistisch ben, denk ik dat ze er echt in geloven.”
Edward Lucas, Brits journalist en historicus
in NRC Handelsblad van 28 maart 2008, bijlage Boeken


inhoud
making art
de grafisch ontwerper
Mark Twain
levenswijsheid
quit your job
kolonialisme
art and culture
easy to know
es fehlt die Idee
kunstenaars in het Westen
try again
veel zoekt
obsessie
what can I possibly do?
de specialist
menselijkheid
opmerkzaamheid
kapitalisme
de kikker
handelend wezen
gedachteloosheid
de hollanders
zelfmoord
moreel en cultureel relativisme
blutwurst
niet geconstrueerd, maar organisch gegroeid
louter economisch beheer
design
kunstenaar is specialist
slechte mensen
verhaalvolgorde
gejanmulderd
leren van de geschiedenis
stijl imiteren
webstandaarden
vinden
hamer en spijker
neerslaan
eigenbelang handelende mensen
soft drinks
voedsel voor rijken
huidige machthebbers